regenboog, gemengd koor, regenboogkoor, drachten

Regenboogkoor

In april 1981 waren er enkele zanglustigen, in de toen nog nieuwe wijk "de Drait" in Drachten, die het idee kregen een koor op te richten.
Tijdens de eerste bijeenkomst bleek er voldoende animo te zijn om daadwerkelijk een gemengd koor te beginnen.
Het Christelijk gemengd Regenboogkoor was ontstaan.

De naam "Regenboog" komt uit het bijbelse verhaal waarin Noach en zijn familie in de Ark de zondvloed overleven.
"de Arke" is ook de naam van de kerk waar het Regenboogkoor wekelijks repeteerde.
Jacques Colijn was de eerste dirigent die voor het koor stond.

Sinds januari 2003 is de artistieke leiding in handen van Jaco Mulder.
De vaste organist van het koor is Anne Kroeze.

Het koor voert een breed repertoire van onder andere geestelijke liederen, klassieke stukken, spirituals, praisesongs en musical repertoire.
Er wordt in meerdere talen gezongen zoals Fries, Nederlands, Engels, Frans en Spaans.

Het koor wordt regelmatig uitgenodigd om aan diverse gelegenheden hun medewerking te verlenen.
Hierbij valt te denken aan kerkdiensten, welkomstdiensten, tentdiensten en in verzorgingshuizen.
Een hoogtepunt in april 2012 was het 30-jarig jubileumconcert in theater "de Lawei" te Drachten.
De jaarlijkse kerstzangmiddag is inmiddels een wijd bekend fenomeen.

 

1985

2007

2019